ใส่เลขบัตรประชาชนเพื่อตอบแบบสอบถาม

ตรวจสอบผลการสำรวจ
(สำหรับแอดมินหน่วยงาน)

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2590 3876
คำอธิบาย ล็อคอินด้วยรหัสผ่าน
จากระบบ HR report หัวข้อ PMS